Dijalog o socijalnom preduzetništvu

Zakon o socijalnom preduzetništvu usvojen je u februaru 2022, a njegova primena otpočeće u 15.11.2022. nakon decenije rada i promenjivih odnosa između civilnog društva i javnih institucija. Donošenjem zakona priznata je postojeća praksa u sektoru socijalnog preduzetništva i institucionalno prepoznat doprinos održivosti lokalnih zajednica, društvenom uključivanju ranjivih grupa, pravednijoj digitalnoj i zelenoj tranziciji. 

Pokret Polet

Program je kreiran sa namerom da unapredi i podrži proces reformi javnih politika u procesu priključivanja Evropskoj uniji tako što će pružiti finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva da argumentovano zagovarajuza promene koje doprinose socio-ekonomskom razvoju. U okviru ekspertske podrške, osim mentora stručnjaka iz temetskih oblasti poziva, program na inovativan način uključuje i mlade – politikologe, ekonomiste, pravnike i druge – koji žele da steknu praksu u istraživanju i kreiranju predloga praktičnih politika i time doprinesu razvoju svojih zajednica.