Publikacije

Vodič za uključivanje osoba sa mentalnim poteškoćama na tržište rada i izradu zakona o socijalnim preudzećima

Ovaj vodič je rezultat dva okrugla stola organizovana tokom 2019. godine u okviru projekta „Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za borbu protiv socijalnih isključenja i siromaštva“ na kojima su učestvovali eksperti iz Srbije i Evropskog saveza koji pokreće inicijativu i pripremu zakonodavnog predloga koji bi mogao da pokaže trenutno srpsko zakonodavstvo i praksu u ovoj oblasti.

Autori vodiča su Miroljub Nikolić i Miroslav Brkić, a izdavač je Udruženje Caritas Šabac.