Uspešno završen program Ideja za bolje sutra

Završeno je treće izdanje programa Ideja za bolje sutra, kao i mentorska podrška u okviru ovog programa. Program je realizovan tokom 2017. i 2018. godine od strane UniCredit fondacije, UniCredit Banke, Fondacije Ana i Vlade Divac i Smart kolektiva.

U okviru programa, 7 socijalnih preduzeća dobilo je sveobuhvatnu podršku u jačanju kapaciteta i pomoć u vidu grantova. Na osnovu razvijenih Canvas modela, socijalna preduzeća su izabrana u novembru 2017. godine i dodeljeni su im grantovi u ukupnom iznosu od 40.000 EUR za skaliranje poslovnih ideja. Važan aspekt programa bila je mentorska podrška tokom perioda od 6 meseci. Uspešni preduzetnici pružili su ukupno 48 sati mentorske podrške svakom socijalnom preduzeću. Zaposleni u UniCredit Banci pružili su dodatnu stručnu podršku i donirali svoja znanja i vreme odabranim preduzećima u specifičnim oblastima kao što su marketing, finansije, menadžment itd. Konačno, socijalna preduzeća su prisustvovala i na 5 treninga na teme: predstavljanje ideja i javni govor, partnerstva sa kompanijama , pregovaranje i prodaja, menadžment u malim preduzećima, nove tehnologije u poslovanju i razvoju poslovanja. Ukupno, ova socijalna preduzeća su primila preko 400 sati stručne podrške. Program mentorstva i izgradnje kapaciteta podržala je i Razvojna jedinica Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE DF).

Ovogodišnji učesnici programa bila su sledeća socijalna preduzeća: Atina – Bagel Bejgl, ISE – Chrono, Nova Perspektiva, Naša kuća, Vunena i Liceulice.

Vest preuzeta sa: https://smartkolektiv.org/uspesno-zavrsen-program-ideja-za-bolje-sutra/