Dina Rakin

DIREKTORKA

Dina Rakin je aktivna u civilnom sektoru u Srbiji već deset godina. Ona vodi Koaliciju za razvoj solidarne ekonomije. Ima veliko iskustvo u upravljanju projektima, istraživanju javnih politika i zagovaranju, kao i u podršci i saradnji sa lokalnim inicijativama i opštinama. Pomogla je u uspostavljanju mentorskih programa za žene u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi. Novinarka je i MA međunarodnih odnosa. Govori engleski i služi se francuskim jezikom.

Nikoleta Kosovac

Nikoleta je diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, na katedri za skandinavske jezike i književnosti. Nakon dugogodišnjeg rada u brojnim domaćim i stranim medijima, beogradskim advertajzing agencijama, Publicis i Saatchi&Saatchi, poželela je da radi nešto u šta zaista veruje i to pronašla u socijalnom preduzeću Liceulice – prvim uličnim novinama u Srbiji. Već više od deset godina se kao programska koordinatorka ovog socijalnog preduzeća suočava licem u lice sa brojnim izazovima koje sa sobom nose nezavisni, aktivistički medij i rad na ekonomskom i socijalnom osnaživanju najugroženijih sugrađana i sugrađanki. Članica je upravnog odbora Međunarodne asocijacije uličnih novina, saradnica Koalicije za razvoj solidarne ekonomije, Centra za politike emancipacije, Fondacije Jelena Šantić i stručna konsultantkinja za marketing i komunikacije brojnih organizacija civilnog društva u Srbiji i regionu.

Dragan Srećković

Dragan već sedamanaest godina radi na razvojnim projektima i programima. Posebno je zainteresovan za razvoj civilnog društva, solidarne ekonomije, lokalne filantropije, lokalnih inicijativa i drugih obliika organizovanja u kojima se vrednuje i praktikuje participativno odlučivanje. Dragan ima veliko iskustvo u razvoju organizacionih kapaciteta organizacija, kvalitativnim i kvantitativnim istraživanjima, monitoringu i evaluaciji, upravljanju grantovima, razvoju i vođenju projekata i programa. Jedan je od osnivača Lokalne fondacije Pančevo.

Aleksandar_Bogdanović

Aleksandar Bogdanović

Aleksandar je zadužen za upravljanje projektima KoRSE-a. Profesionalno iskustvo je stekao dugogodišnjim angažmanom u nevladinom i javnom sektoru. Bavio se poboljšanjem položaja mladih u Srbiji u periodu od 2007. do 2013. godine, nakon čega je bio zadužen za razvoj, koordinaciju istraživačkih projekata i osiguranje kvaliteta istraživačkih radova Evropskog pokreta u Srbiji. Iskustvo u javnom sektoru je stekao na poziciji koordinatora za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Poseduje bogato iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom i javnom zastupanju. Diplomirao je međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Govori engleski jezik. Autor je bloga Moje Braničevo.

KoRSE_tim_Bojana-Ilić

Bojana Ilić

Bojana se pridružila KoRSE timu kao finansijsko-administrativna menadžerka u septembru 2022. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon prakse i rada u biznis sektoru, prelazi na finansijsko-administrativne poslove u Centru za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), uz sticanje dodatnog iskustva u praćenju izbornih procesa od 2016. godine. Nakon toga svoj angažman nastavlja u Fondaciji Jelena Šantić kao finansijska koordinatorka, gde je radila do leta 2022. godine. Pored rada u Koaliciji aktivna je na raznim društveno-angažovanim projektima i akcijama.

Zorana Milovanović

PROJEKTNA MENADŽERKA

Zorana Milovanović je angažman u Evropskom pokretu u Srbiji započela 2019. godine na projektima rodne ravnopravnosti i razvoja solidarne ekonomije i socijalnog preduzetništva. Kao projektna menadžerka od novembra 2019. godine zadužena je za iniciranje, pripremu, implementaciju i izveštavanje o projektima iz navedenih oblasti. U okviru Evropskog pokreta u Srbiji primarno se bavi oblastima rodne ravnopravnosti, održivog razvoja i razvoja lokalnih zajednica. U okviru Koalicije za razvoj solidarne ekonomije aktivna je u domenu informisanja i edukacije šire javnosti o socijalnom preduzetništvu i solidarnoj ekonomiji u Srbiji. Poseduje iskustvo i interesovanje u oblasti kreiranja modela socijalnih javnih nabavki. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, na modulu međunarodni odnosi. Alumnistkinja je i programa međunarodnog poslovanja Biznis akademije u Beogradu. Trenutno privodi kraju master studije iz oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa na Ekonomskom fakultetu. Hobiji su joj fotografija, web dizajn i praćenje tehnoloških inovacija. Tečno govori engleski, a služi se i francuskim.

Zvezdana Kovač

GENERALNA SEKRETARKA

Zvezdana Kovač više od 20 godina radi na vodećim pozicijama, kako u neprofitnom sektoru, tako i u medijima na Zapadnom Balkanu. Bila je izvršna direktorka Centra za demokratiju i pomirenje u Jugoistočnoj Evropi (CDRSEE), regionalne organizacije civilnog društva koja promoviše izgradnju demokratskih, pluralističkih i miroljubivih društava, zagovarajući principe društvene odgovornosti, održivog razvoja i pomirenja u regionu. Bila je supervizor Zajedničkih istorijskih čitanki za 13 zemalja Jugoistočne Evrope koje pokrivaju turbulentan period od 1944. do 2008. godine. Takodje, bila je osnivač, glavna i odgovorna urednica i moderator prvog i jedinog političkog TV programa koji se emitovao u svim zemljama bivše Jugoslavije i u Albaniji. Za taj projekta dobila je nagradu Inicijativa godine (2016) koju dodeljuje asocijacija European Citizenship. Pre nego što se pridružila CDRSEE 2010. godine, Zvezdana je radila kao novinarka i bila na rukovodećim pozicijama u različitim TV stanicama širom regiona. Bila je glavna urednica na nacionalnoj televiziji SR Jugoslavije. Diplomirala je srpsko-hrvatski jezik i jugoslovensku književnost. Govori engleski i grčki jezik. Zvezdana Kovač je generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji od februara 2020. godine.

Jelena Anđelić

PROGRAMSKA KOORDINATORKA

Ranije uključena u rad državne uprave u Srbiji, kao i u rad međunarodnih agencija, od oktobra 2016. član IDC porodice.

Ekspert za socijalnu ekonomiju i civilno društvo, zainteresovana za društvene inovacije, razvoj partnerstava i umrežavanje. Članica je i aktivno uključena u rad različitih nacionalnih, regionalnih i EU mreža, uključujući predstavljanje Irsi mreže u svojstvu projekt menadžera od 2017. godine, https://iris-see.eu/. Projektna menadžerka sa sedam godina radnog iskustva u programiranju, implementaciji i monitoringu EU, bilateralnih i drugih projekata u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.

Miodrag Nedeljković

IZVRŠNI DIREKTOR

U sektoru civilnog društva radi već 18. godina, a karijeru je započeo 2002. godine. Poseduje i iskustvo od šest godina rada za špansku međunarodnu nevladinu organizaciju MPDL Od osnivanja Inicijative za razvoj i saradnju, od 2007. godine je u funkciji izvršnog direktora. Miodrag je menadžer i koordinator mbrojnih projekata, a svoje iskustvo u radu je iskoristio i za osnivanje nekoliko socijalnih preduzeća i socijalnih zadruga (eko BaG, Agro Iris, TDI, Papir servis itd. Suosnivač je Koalicije za razvoj solidarne ekonomije u Srbiji. Poseduje veliko iskustvo u formalnom i neformalnom obrazovanju i ekonomskom osnaživanju grupa u nepovoljnom položaju.

Ivana Stančić

PROGRAMSKA MENADŽERKA

Od 2009. godine priključuje se timu Smart kolektiva i angažuje na projektima osnaživanja socijalnih preduzeća i organizacija civilnog društva. Kao menadžerka programa Socijalnih inovacija, odgovorna je za razvoj i implementaciju programa stručne i finansijske podrške za socijalna preduzeća, društvenih kampanja, razvoj partnerstava sa poslovnim sektorom i promociju socijalnog preduzetništva kroz različite platforme kao što je Forum socijalnih inovacija. Učestvuje u radu Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva, jedan je od koordinatora Mreže Socijalne Ekonomije Srbije i koordinira rad socijalnog preduzeća Dobra torba. Ivana je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1999. aktivna je u civilnom sektoru kao aktivista, edukator i koordinator projekata.

Neven Marinović

IZVRŠNI DIREKTOR

Neven Marinović je socijalni preduzetnik, ko-osnivač i izvršni direktor Smart kolektiva, vodeće srpske organizacije u oblasti CSR-a i socijalnog preduzetništva. Direktor je Foruma za odgovorno poslovanje – mreže društveno odgovornih kompanija u Srbiji. Neven je stekao formalno obrazovanje na katedri za produkciju i menadžment na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Neformalno obrazovanje stiče kroz brojne programe edukacije širom Evrope i SAD, uključujući i program obuke za menadžment i liderstvo u neprofitnom sektoru na Harvard univerzitetu. Suosnivač je nekoliko socijalnih preduzeća u Srbiji i jedan je od inicijatora različitih programa podrške za socijalne i mlade preduzetnike u vidu inkubatora, programa finansijske podrške i koalicija za zagovaranje. Neven ima veliko iskustvo u konsultovanju različitih kompanija i međunarodnih organizacija kao što su EBRD, Svetska banka, OEBS i UNDP.

Svetlana Radosavljević

MENADŽERKA PROGRAMA

Svetlana Radosavljević se priključuje timu Trag fondacije kao menadžerka programa javnih politika 2018 godine. Predhodno petnaestogodišnje radno iskustvo stekla je radom u civilnom sektoru, pokretanjem start-up preduzeća, kao i kroz rad u Ministarstvu Finansija u sektoru za programiranje i upravljanje EU fondova. Iskustvo u civilnom sektoru najviše stiče kroz program “Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva” finansiran od strane USAID-a. Osnivač je organizacije iRevolucija koja je fokusirana na razvoj digitalne pismenosti i podsticaj Internet preduzetništva. Bavila se i podrškom dece i mladih u riziku kroz rad u internacionalnoj organizaciji SOS Dečija sela i kao osnivač organizacije Centar za integraciju mladih. Kontinuirano pruža volontersku podršku različim udruženjema u zemlji i inostranstvu. Svetlana je diplomirani inženjer organizacionih nauka, a specijalnost joj je projektni menadžment.

Biljana Dakić - Đorđević

IZVRŠNA DIREKTORKA

Biljana Dakić Đorđević je izvršna direktorka Trag fondacije od novembra 2014. godine. U civilnom sektoru je profesionalno angažovana 20 godina, sa kompetencijama u vezi sa prikupljanjem sredstava i izgradnjom partnerstava, planiranjem i upravljanjem programima, kao i saradnjom sa javnim sektorom.

Kroz aktivnosti Trag fondacije, pruža podršku građanskim inicijativama koje rade na razvoju svojih lokalnih zajednica, zaštiti ljudskih prava i jačanju socijalne pravde. U Balkanskom fondu za demokratiju (BTD), projektu Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država rukovodila je programom dodele grantova organizacijama civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana. Kao dugogodišnja direktorka razvoja Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPE), doprinela je osmišljavanju brojnih programa posvećenih obrazovanju i jačanju kapaciteta lidera i liderki u političkoj i javnoj sferi.

Pored angažovanja u navedenim oblastima, Biljana je naročito zainteresovana za pitanja koja se tiču prava žena i jačanja učešća građana u procesima odlučivanja. Članica je globalne mreže žena Vital Voices. Članica je Upravnog odbora Globalnog dogovora UN u Srbiji i Srpskog filantropskog foruma, kao i potpredsednica Saveta za društvenu odgovorno poslovanje Privredne komore Srbije.