Publikacije

TALENT TO SPARE: The Untapped Potential for Attracting, Developing and Retaining Talent as an Intermediary in the Social Impact Sector (2017)

Istraživanje koje je sprovedeno tokom 2015. godine od strane Globalne Mreže Socijalnog Preduzetništva (GSEN) sa ciljem da se ode izvan okvira uobičajenih analiza i dođe do dubinskog uvida u izazove sa kojima se akteri socijalnog preduzetništva suočavaju kada je u pitanju privlačenje i zadržavanje talenata. Takođe, publikacija nudi i moguća rešenja koja bi mogla da se primene kako na pojedinačne organizacije tako i na ceo sektor.

Izdavač: Social Enterprise UK

Godina izdavanja: 2017.