Danas počinje registracija statusa socijalnog preduzetništva

Socijalni preduzetnici imaju mogućnost da registruju status od 15. novembra 2022. godine. Osnov za registraciju statusa je Zakon o socijalnom preduzetništvu kao prvi pravni akt kojim je regulisana oblast socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva u Srbiji. Registraciju mogu da izvrše preduzetnici, privredni subjekti, subjekti civilnog sektora koji su već registrovani u Agenciji za privredne registre […]