Održan konsultativni sastanak o razvoju socijalnog preduzetništva u Čačku

Socijalno preduzetništvo predstavlja multisektorsku temu koja može osigurati dugoročno rešavanje niza društvenih problema u lokalnim zajednicama. Konsultativni sastanak, koji je održan 19. oktobra, 2022 godine u gradu Čačku, upravo je imao za cilj da predstavnici lokalnih institucija, civilnog sektora i medija razmene informacije o potrebnim merama podrške razvoju socijalnog preduzetništva u ovom gradu. Zakon o […]

Umrežavanje i strateške mere – formula za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije je održala prvo u nizu okupljanja relevantnih aktera na lokalnom nivou u svetlu izrade Programa razvoja socijalnog preduzetništva. Skup je održan 27. septembra na Divčibarama uz prisustvo socijalnih preduzeća, udruženja i stručnjaka koji se bave socijalnim preduzetništvom. Učesnici su razmenili mišljenja na dve centralne teme: mogućnost obnavljanja mreže socijalnih preduzeća […]