Održana radionica za mlade istraživače u oblastima socijalnih usluga, radnih prava i socijalnog preudzetništva

U okviru programa Pokret polet, u utorak, 20. septembra, održana je radionica za mlade istraživače i istraživačice o okvirima za analizu javnih politika u oblastima socijalnih usluga i socijalne zaštite, radnih prava i socijalnog preduzetništva. Petnaest mladih istraživača i istraživačica polaznika užeg Programa stažiranja za mlade istraživače dobilo je uvid u postojeće stanje, zakonodavni i […]