Solidarni biznis iz Dablina: Voidstarter

U urbanim sredinama danas ima mnogo napuštenih objekata. Mnogi od njih ostaju prazni i nikome ne koriste. Voidstarter je solidarni biznis koji takve prostore u Dablinu u Irskoj pretvara u inkubacione laboratorije za preduzetnike, neformalne centre za učenje, kao i u prihvatilišta za beskućnike. Ovaj solidarni biznis omogućava nezaposlenima i onima koji teško dolaze do posla (pre svega mladima koji žive i/ili rade na ulici) da nauče neke nove veštine i vrate se na regularno tržište rada.

Ovaj program je na početku testiran u Dablinu, gradu srednje veličine sa približno 400 napuštenih objekata, od kojih je 10-15 bilo korišćeno u pilot fazi projekta.

Pretvaranjem neiskorišćenih prostora u centre za ulaganje u veštine, ovaj solidarni biznis bori se protiv nezaposlenosti i pruža nadu kroz obrazovanje, solidarnost i permanentnu podršku.