Socijalno preduzetništvo je važna praksa za jačanje saradnje zemalja Zapadnog Balkana i Višegradske grupe

U okviru projekta Mapa socijalnih preduzeća“ u Kruševu (Severna Makedonija) održana je trodnevna radionica za izgradnju kapaciteta mladih aktivista i aktivistkinja u oblasti socijalnog preduzetništva iz Poljske, Slovačke, Češke, Mađarske, Crne Gore, Albanije i Srbije. Razgovaralo se o nastavku rada na razvoju digitalne mape socijalnih preduzeća, dok je iskusna fasilitatorka Biljana Dukovska (Platforma za antisiromastija) predvodila proces uporedne analize iskustva i potreba za razvoj sektora socijalnih preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe.

Mladi su imali priliku da bolje razumeju uloge različitih aktera iz biznis sektora, civilnog sektora, akademskih i medijskih krugova, donatorske i sponzorske zajednice, te ulogu javnih institucija u procesu kreiranja pogodnog okvira za razvoj socijalnog preduzetništva. Uporedo sa upoznavanjem ekosistema, mladi su razmenjivali informacije i učili o trendovima definisanja socijalnog preduzetništva u različitim sistemima Zapadnog Balkana i Višegradske grupe. 

Radionica-socijalna-preduzeca-Krusevo
Mladi su učili o socijalnom preduzetništvu na trodnevnom okupljanju u Kruševu.

Uporedo sa radionicom, u Kruševu (Severna Makedonija) je organizovana 20. Međunarodna konferencija mladih, pod nazivom „Evropske vrednosti za budućnost Jugoistočne Evrope“ koja je okupila veliki broj mladih i stručnjaka iz regiona Zapadnog Balkana. U okviru konferencije, održan je javni panel „Kolaborativno stvaranje budućnosti kroz transformativne odnose u regionu“, koji je predstavljao svojevrsnu priliku da se predstavi digitalna mapa socijalnih preduzeća nastala u okviru projekta „Mapa socijalnih preduzeća“. U ulozi panelistkinje, predstavnica KoRSE, Zorana Milovanović istakla je da socijalno preduzetništvo predstavlja praksu koja u svakoj od država pomaže transformaciju socio-ekonomskog sistema u pravcu veće inkluzivnosti, solidarnosti i saradnje, te da su socijalna preduzeća usmerena na rešavanje društvenih izazova i problema, koji iako najvidljiviji na lokalnom nivou, imaju univerzalni karakter i u većoj ili manjoj meri pogađaju sve zemlje. 

Milovanović je naglasila da „zemlje Višegradske grupe imaju razvijenije ekosisteme za socijalna preduzeća, što omogućava akterima iz zemalja Zapadnog Balkana da uočavaju i uče iz primera dobre prakse. Sa druge strane zemlje ZB, u procesu izgradnje sistema podrške za socijalno preduzetništvo integrišu nove trendove, što predstavlja potencijal za inovativnost i razvojne prakse koje mogu služiti i zemljama Višegradske grupe. Na kraju, najvažnije je to da vrednosti socijalnog preduzetništva u praksi promovišu solidarnost, jednakost i saradnju što predstavlja odličan temelj za jačanje saradnje unutar regiona Zapadnog Balkana, ali i sa zemljama Višegradske grupe koje odlikuju slični sistemi i iskustvo u ovoj oblasti.“ 

Realizaciju projekta „Mapa socijalnih preduzeća“ predvodi Savet mladih – Kruševo iz Makedonije u konzorcijumu partnera: Evropska fondacija za ljudski razvoj (Poljska), Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (Srbija), ADEL Slovačka (Slovačka), NGO Prima (Crna Gora), Udruženje MEOUT (Mađarska), Mreža mladih profesionalaca (Albanija) i Misija: Povezivanje (Češka Republika). Realizacija projekta podržana je od strane Erasmus+ fonda i Višegradskog fonda.