Socijalno preduzeće iz Vijetnama: BANGS Shoes

Kao što i samo ime govori, glavni proizvod ovog socijalnog preduzeća je obuća. Za razliku od drugih kompanija koje outsource-uju proizvodnju, BANGS Shoes proizvodi sopstvenu liniju monohromatske obuće, koja se, kroz jedan potpuno etički proizvodni proces, proizvodi od izdržljivih i dugotrajnih veganskih materijala u porodičnoj fabrici u Vijetnamu koja traje već tri generacije. Radnici u ovoj maloj fabrici imaju platu za život (living wage) i sve ostale fer radne uslove koji su neophodni za dostojanstven život.

U partnerstvu sa neprofitnim sektorom, ovo socijalno preduzeće podržava preduzetnike širom sveta tako što im daju kredit preko organizacije Kiva. Nakon otplate zajma, novac se ne vraća u BANGS Shoes već se, umesto toga, reinvestira za podršku drugom preduzetniku, stvarajući gotovo beskrajan ciklus stvaranja impakta. BANGS Shoes ulaže 20% svoje neto dobiti za finansiranje ovih kredita.

Slogan kompanije glasi „Vaša avantura pomaže drugima da pronađu svoju“, a izraz „BANGS“ na mandarinskom znači „pomoć“. U skladu sa njihovim imenom i sloganom, ovo preduzeće je do sada investiralo u 4.000 preduzetnika u 73 zemlje širom sveta.

Više o njima možete saznati na njihovom sajtu – https://www.bangsshoes.com/