Ženski Centar Užice

O NAMA

Neprofitno i nevladino udruženje Ženski centar Užice, 2010. godine pokreće program RETEX kao inovativni centar za prikupljanje i reciklažu tekstila u Zlatiborskom okrugu, sa ciljem zapošljavanja žena iz ranjivih grupa i unapređenja kvaliteta sistema primarne selekcije otpada u lokalnoj zajednici, čime ŽCU postaje socijalno preduzeće. Činjenica da se tekstil u komunalnom otpadu učestvuje sa 4-6%, a retko se koristi kao sirovina za reciklažu motivisala je entuzijastične i hrabre žene ŽCU-u da osmisle poslovni model, u okviru kojeg bi zapošljavale žene iz kategorije teže zapošljivih – uglavnom žene sa invaliditetom, žene žrtve porodičnog nasilja i diskriminacije, samohrane majke i žene starije od 45 godina. Socijalna kompnenta, pored ekološke, čini stub delovanja ŽCU, a socijalno preduzetništvo instrument koji služi za ekonomsko osnaživanje žena koje prođu SOS usluge i edukaciju ŽCU, čim se stvara sistemska podrška za žene žrtve nasilja u ovoj lokalnoj zajednici.

ŠTA PROIZVODIMO?

ŽCU u RETEX programu proizvodi sledeće proizvode i usluge: 1. Servis za prikupljanje i doniranje tekstila – čije usluge koristi oko 280 socijalno ugroženih porodica; 2. Radionica za reciklažu polovnog tekstila – proizvodnja korporativnih poklona i suvenira od recikliranog tekstila (cegeri, torbe, neseseri, dečije igračke, jastučići i kecelje) za društveno odgovorne institucije, kompanije i pojedince. Pored toga ŽCU vrši i uslužno šivinje  za tekstilne kompanije. Proizvode je moguće poručiti i online putem: https://prodavnica.zenskicentaruzice.com

KAKO DOPRINOSIMO DRUŠTVU?

Retex program ŽCU ostvaruje osnovnu misiju zapošljavanja žena iz teško zapošljivih kategorija i žena žrtvi porodičnog nasilja, čime se upotpunjuje program osnaživanja žena da izađu iz kruga nasilja kroz obezbeđivanje uslova za ekonomsko osnaživanje. Pored socijalne misije oličene u jačanju rodne ravnopravnosti i borbe protiv nasilja nad ženama u zajednici, društveni uticaj ŽCU ostvaruje i u oblasti zaštite životne sredine – kvalitetno upravljanje otpadom i reciklaža.
U skladu sa kojim ciljevima održivog razvoja poslujemo: 5. Rodna ravnopravnost; 8. Dostojanstven rad i ekonomski rast; 10. Smanjenje nejednakosti; 12. Održiva potrošnja i proizvodnja; 16. Mir, pravda i snažne institucije