Uradi – zaradi

O NAMA

Uradi-zaradi predstavlja socijalno preduzeće u formi internet platforme koja ljude kojima je potrebna pomoć u kući povezuje sa potpuno pouzdanim ljudima koji su spremni da rade i tako ostvare zaradu. Usluge koje su najzastupljenije na platformi su usluge pomoći u redovnom održavanju domaćinstva – čišćenju, peglanju i nabavci namirnica za frižider. Društveni uticaj ostvaruju kroz povezivanje trudnica, zauzetih mama i muškaraca koji zbog dinamike posla nemaju vremena za svakodnevne zadatke, sa domaćicama, nezaposlenima i studentima kojima uz posedovanje slobodnog vremena imaju potrebu za prilikama za zaradom. Najčešće, pružaoci usluga su lica iz ekonomski ugrožene kategorije, čime se unapređuje njihov položaj.

ŠTA PROIZVODIMO?

Uradi-zaradi je jedina internet platforma u Srbiji koja spaja korisnike kojima su potrebne jednostavne usluge čišćenja i održavanja domaćinstva, sa pružaocima ovih usluga koji kroz pouzdane procese selekcije bivaju angažovani za pružanje usluge uz fer nadoknadu za rad.

KAKO DOPRINOSIMO DRUŠTVU?

Društveni uticaj Uradi-zaradi platforme ogleda se u aktivaciji radno neaktivnog stanovništva – domaćice, studenti i drugi, koji priapdaju ekonomski ugroženoj kategoriji i kojoj platforma nudu priliku za aktivaciju i fer zaradu. Osnov društvenog uticaja ovog internet socijalnog preduzeća ogleda se u radnoj integraciji osetljivih kategorija stanovništva, uz korišćenje inovativnog i digitalnog prostora i alata.
U skladu sa kojim ciljevima održivog razvoja poslujemo: 8. Dostojanstven rad i ekonomski rast; 9. Industrija, inovacije i infrastruktura