Štamparija Nova

O NAMA

Godine 2013. firme Štamparija Đukić i Elixir Group i fondacija „Humano srce Šapca“ pronalazeći rešenje za problem nezaposlenosti osoba sa invaliditetom i uz pomoć neformalne grupe entuzijasta pokreću inicijativu „Grafički centar Nova“. Grafički centar Nova postaje socijalno preduzeće koje pružajući usluge štampe i štamparskih radova, zapošljava lica sa invaliditetom.

ŠTA PROIZVODIMO?

Grafički centar Nova pruža usluge: 1. Sito štampe; 2. Tampon štame; 3. Digitalne štampe; 4. Ofset štampe; 5. Laserske gravure; 6. Suvog žiga; 7. Sublimacije; 8. HTZ opreme; 9. Pripreme za štampu. Dodatno, grafički centar Nova vrši izradu i prodaju širokog asortimana proizvoda na koje je su primenjene nove tehnike, mogućnosti, ideje, znanja i iskustva u štampi: suveniri, drvo, klirit, staklo, tekstil i procelan.

KAKO DOPRINOSIMO DRUŠTVU?

Grafički centar Nova funkcioniše kao preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. 2013. godine bilo je zaposleno 5 osoba sa invaliditetom, da bi 2021. godine taj broj porastao na 17 zaposlenih sa invaliditetom. Način na koji Nova vrši zapošljavanje, podrazumeva i unapređenje uslova rada i pažljivo osluškivanje potreba i mogućnosti zapsolenih/korisnika.
U skladu sa kojim ciljevima održivog razvoja poslujemo: 8. Dostojanstven rad i ekonomski rast; 10. Smanjenje nejednakosti; 12. Odgovorna potrošnja i proizvodnja