Smart House

O NAMA

Centar boravak Smart Hous za decu, osnovan je od strane roditelja dece uzrasta 3, 7 i 10 godina, 2019. godine s ciljem ostvarivanja uslova za kreativni rad i razvoj dece, u prilagođenom prostoru i uz metodologiju prilagođenu potrebama razvojnog učenja i kreative u radu sa decom. Naročito važan segment poslovanja ovog socijalnog preduzeća je integracija dece sa invaliditetom u radionice u kojima se stimuliše njihov razvoj i rast u sigurnom i inkluzivnom okruženju.

ŠTA PROIZVODIMO?

Centar boravak Smart House pruža usluge: 1. Edukativnih radionica; 2. Produženi boravak za decu osnovce od I-IV razreda; 3. Edukaciju za strane jezike; 4. Školu programiranja; 5. Usluge organizovanja tematskih rođendana.

KAKO DOPRINOSIMO DRUŠTVU?

Društveni uticaj socijalnog preduzeća Smart House ogleda se u posvećenom obezbeđivanju kvalitetne edukacije dece, uz razvoj potencijala i kreativnosti, naročito dece sa invaliditetom u sigurnom i inkluzivnom okruženju.
U skladu sa kojim ciljevima održivog razvoja poslujemo: 4. Kvalitetno obrazovanje; 10. Smanjenje nejednakosti