Nana agencija

O NAMA

Od osnivanja, 2008. godine, Agencija NANA S.V. Postala je prva licencirana privatna organizacija za pružanje usluga socijalne zaštite – pomoć u kući starijim osobama u Srbiji, uz misiju da utiče na promene načina na koji se stari, podržavajući nezavisnost, dostojanstvo i zdrave navike u svakodnevnim aktivnostima starijih. Od 2020. godine pružaju usluge protivpožarne zaštite uz angažovanje licenciranog referenta za vršenje ove usluge. Od osnivanja, NANA je pružila podršku više od 2000 pripadnika starije populacije, dok poslednjih godina pružaju usluge u preko 400 staračkih domaćinstava.

ŠTA PROIZVODIMO?

Agencija NANA pruža usluge gerontodomaćica korisnicima, ali i edukaciju i savetovanje u vezi sa samozapošljavanjem i pokretanjem poslovanja u ovoj oblasti, zarad uticanja na stvaranje neophodnog i unapređujućeg kvaliteta za korisnike.

KAKO DOPRINOSIMO DRUŠTVU?

Usluga pomoć u kući koju realizuje agencija NANA, gotovo je redak slučaj u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite u Srbiji, a preko potreban. Kroz uslugu pomoć u kući neguje se nezavisnost i samostalnost starijih osoba, te iskustvo starenja čini humanijim i proaktivnijim. Ovo socijalno preduzeće je kao pružalac socijalnih usluga razvilo sistem saradnje sa lokalnim samoupravama u Srbiji, koje kroz sistem javnih nabavki obezbeđuju korisnicima „besplatne“ socijalne usluge – NANA se finansira iz budžeta lokalne samouprave, što korisnicima čini ove preko potrebne uslgue potpuno besplatnim.
U skladu sa kojim ciljevima održivog razvoja poslujemo: 1. Svet bez siromaštva; 3. Dobro zdravlje; 10. Smanjenje nejednakosti