kvART

O NAMA

Kreativni studio kvART osnovan je 2008. godine od strane Organizacije za zaštitu prava i podršku ženama sa invaliditetom, koje su i žrtve nasilja i diskriminacije „IZ KRUGA – Beograd“. Osnivanjem socijalnog preduzeća kvART obezbeđena je osnova za doprinos ostvarivanju misije organizacije „IZ KRUGA – Beograd“, a to je podrška ženama sa invaliditetom za izlazak iz začaranog kruga nasilja. Poslovanje kvARTa obuhvata usluge grafičkog dizajna, ilustraije, subliminacione štampe i animacije, a na kojima rade iskusni grafički dizajneri i web programeri, kao i žene koje su podržane kroz program zapošljavanja.

ŠTA PROIZVODIMO?

KvART pruža usluge: grafičkog dizajna, ilustracije, subliminacione štampe (majice, školje, cegeri, dukserice, torbe itd) i animacije.

KAKO DOPRINOSIMO DRUŠTVU?

Socijalno preduzeće kvART ostvaruje društveni uticaj kroz omogućavanje zapošljavanja višestruko marginalizovane grupe žena: žene sa invaliditetom koje su žrtve nasilja i diskriminacije. Kroz obučavanje i zapošljavanje u kvARTu žene stiču kompetencije koje im obezbeđuju finansijsko osnaživanje, ali i dalji profesionalni razvoj i kompletnu integraciju u tržište rada. Dodatno, kvART deo profita investira nazad za razvoj i implementacij uprograma organizacije „IZ KRUGA – Beograd“.
U skladu sa kojim ciljevima održivog razvoja poslujemo: 5. Rodna ravnopravnost; 8. Dostojanstven rad i ekonomski rast; 10. Smanjenje nejednakosti; 16. Mir, pravda i snažne institucije