Kid Hub

O NAMA

Socijalno preduzeće KidHub osnovano je sa ciljem obezbeđivanja mesta za realizaciju dečjih ideja i razvoj svesti o ekološkim i društvenim izazovima koje je moguće prevazići pomoću novih tehnologija. Kreativni dečji hab koji je srž KidHuba pomaže mladima da kroz radionice i edukaciju postanu aktivni kreatori inovativnih rešenja za savremene izazove. KidHub poseduje globalnu licencu Designathon Works iz Holandije, koja je deo ASHOKA mreže za razvoj socijalnih inovacije, prisutne u 42 zemlje sveta s ciljem podsticanja dece da budu dizajneri budućnosti.

ŠTA PROIZVODIMO?

KidHub pruža usluge realizacije edukativnih i kreativnih radionica koje uče decu kreativnom razmišljanju i design thinking tehnikama rešavanja društvenih izazova – školama, organizacijama, institucijama i roditeljima.

KAKO DOPRINOSIMO DRUŠTVU?

Društveni uticaj KidHub ostvaruje kroz realizaciju programa za decu u okviru kojih se deci razvija svest i odnos prema društvenim i ekološkim problemima, učeći ih da uz pomoć razvoja kritičke svesti i oslobađanja kreativnog potencijala stvaraju inovativna rešenja.