Etno Rasina

O NAMA

Socijalno preduzeće Etno Rasina osnovano je u formi Udruženja za afirmaciju i promociju starih zanata sa ciljem promocije rukotvorina, očuvanja tradicionalnih načina izrade odevnih predmeta, suvenira i predmeta za opremanje enterijera, kao i podsticanje proizvodnje rukovtvorina kao perspektivne ali nedovoljno razvijene privredne aktivnosti. Etno Rasina u procesu izrade rukotvorina angažuje marginalizovane i osetljive grupe u cilju radne integracije na tržiše, dok ulaganje u razvoj grada Kruševca, vrši i kroz humanitarne akcije i donacije.

ŠTA PROIZVODIMO?

Etno Rasina proizvodi kroz ručni/tkački rad sledeće proizvode: odevne predmete tradicionalne nošnje, torbe, šešire, kape, posteljinu, suvenire i sl.

KAKO DOPRINOSIMO DRUŠTVU?

Socijalna misija Etno Rasine zasniva se na reafirmaciji starih znata koji u najvećoj meri poznaje starije stanovništvo ruralnih područija, čime pomažu umrežavanje proizvođača i dostojanstveni rad. Dodatno, angažovanjem osoba sa invaliditetom (gluvih i nagluvih), ali i drugih osetljivih i marginalizovanih grupa. U saradnji sa specijalizovanim udruženjima koji se bave osobama sa invaliditetom, organizuju radionice obuku i za radnu integraciju.

U skladu sa kojim ciljevima održivog razvoja poslujemo:

8. Dostojanstven rad i ekonomski rast; 10. Smanjenje nejednakosti; 11. Održivi gradovi i zajednice