Caritas Valjevo

O NAMA

Caritas Valjevo je socio-humanitarna organizacija i licencirani pružalac usluge „Pomoć u kući”. Caritas Valjevo započeo je svoj rad tokom devedesetih godina prošlog veka umanjujući posledice rata i raspada Jugoslavije, a kasnije i posledice NATO bombardovanja.
Sadašnje aktivnosti Caritas Valjevo obuhvataju projekte i aktivnosti u cilju pomoći ugroženim grupama, prvenstveno starima i osobama sa invaliditetom, razvojem usluga socijalne zaštite, razvojem socijalnog preduzetništva, delovanjem u vanrednim situacijama i promociji zaštite mentalnog zdravlja u zajednici.

ŠTA PROIZVODIMO?

Radi priliva ograničenih sredstava i stvaranja održivosti aktivnosti, a u cilju doprinosa razvoju dnevnih usluga u zajednici, stvorili su se uslovi implementacije privredne delatnosti kao važnog faktora za rad udruženja. Od 2012. godine počela je da radi offset štamparija u okviru Caritasa Valjevo. Caritas Valjevo je u mogućnosti da odgovorim na različite potrebe za kvalitetnom štampom, od najprostijih formi štampe plakata, udžbenika, kalendara, svezaka, blokova, flajera, novina, časopisa, do najzahtevnijih proizvoda poput ekskluzivnih kataloga, knjiga u tvrdom povezu  i različite kartonske ambalaže za mala i srednja preduzeća ali i industriju.
Caritas Valjevo je krajem februara 2016. godine otvorio komercijalni vešeraj za sve usluge pranja, sušenja i peglanja veša za građane i pravna lica sa teritorije grada Valjeva. Vešeraj se nalazi u Karađorđevoj ulici broj 120/b u Valjevu. Komercijalni vešeraj je dopuna aktivnosti i usluga besplatnog pranja veša za odrasla i stara lica i osobe sa invaliditetom koja nisu u mogućnosti da samostalno brinu o higijeni odeće.
Caritas Valjevo je licencirani pružalac usluge „Pomoć u kući“ od strane Ministarstva za rad, socijalna i boračka pitanja Republike Srbije. Usluga socijalne zaštite „Pomoć u kući“ je usluga podrške korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio ili održao kvalitet života.

KAKO DOPRINOSIMO DRUŠTVU?

Caritas Valjevo doprinosi zajednici kroz socijalnu inkluziju osetljivih i marginalizovanih grupa, jačanje društvene kohezije i odgovornosti u zajednici i druge aktivnosti. Danas, osamnaestočlani tim Caritasa Valjevo na mesečnom nivou pruža 12.000 usluga u okviru pomoći u kući za 120 korisnika odraslih i starih lica i osoba sa invaliditetom, između 700 i 800 kilograma se opere za lica koja žive na ivici margine i pruži se različita humanitarna pomoć za preko 20 domaćinstava. Tim Caritasa Valjevo uz podršku inostranih volontera već pet godina pruža svakodnevno usluge psiho-socijalne podrške i edukacije migrantima koji se nalazi u tranzitu kroz Srbiju i realizuje se još niz različitih aktivnosti na gore navedenim poljima.

U skladu sa kojim ciljevima održivog razvoja poslujemo:

8. Dostojanstven rad i ekonomski rast; 10. Smanjenje nejednakosti; 12. Odgovorna potrošnja i proizvodnja;