Caritas Šabac

O NAMA

Caritas Šabac je deo međunarodne mreže Caritasa Internationalis koji je aktivan od 1992. godine u skoro 200 država širom sveta. Caritas Šabac počeo je sa radom 2000. godine u formi dobrovoljnog, nevladinog i neprofintnog udruženja čije aktivnosti se zasnivaju na pružanju usluge socijalne zaštite, humanitarnom radu, delovanju u vradnednim situacijama i realizaciji aktivnosti na području socijalnog preduzetništva.

ŠTA PROIZVODIMO?

Caritas Šabac posluje na temelju 3 tipa usluge i proizvodnje: 1. Pružanje četiri licencirane usluge: pomoć u kući, dnevni obravak za osobe sa mentalnim smetnjama, stanovanje uz podršku i humanitarni rad i delovanje u vanrednim situacijama; 2. Usluge servisa za hemijsko čišćenje i pranje veša i uslužno čišćenje prostorija „Elio“; 3. Ugostiteljski objekat (kuhinja, ketering i restoran), destilerija, primarna i sekundarna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda u „Avliji održivog razvoja – Bogatić“.

KAKO DOPRINOSIMO DRUŠTVU?

Caritas Šabac pored jasnog humanitarnog rada i zalaganja, razvija inovativne socijalne usluge namenjene poboljšanju kvaliteta života lica iz osetljivih i marginalizovanih grupa, ali i realizuje programe zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom i socijalno ugroženih osoba.

U skladu sa kojim ciljevima održivog razvoja poslujemo:

1. Svet bez siromaštva; 8. Dostojanstven rad i ekonomski rast; 10. Smanjenje nejednakosti; 12. Odgovorna potrošnja i proizvodnja