Biser Srbobran

O NAMA

Biser Srbobran je socijalno preudzeće osnovano sa idejom poslovanja koje doprinosi kako razvoju najnerazvijenije opštine u Vojvodini – Srbobrana, tako i poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom kroz povećanje njihove uključenosti u život i rad lokalne zajednice i razbijanje predrasuda o njima.

ŠTA PROIZVODIMO?

Biser Srbobran se bavi pružanjem usluga štampe na asortimanu proizvoda: didaktički materijal, majice sa štampom, šolje sa štampom i torbe sa štampom po volji kupaca. Biser Srbobran je i udruženje koje poseduje licencu za pružanje socijalnih usluga – usluga ličnog pratioca i usluga dnevnog boravka za lica sa invaliditetom, koje se finansiraju iz opštinskih sredstava. Usluga stanovanja uz podršku je u razvoju.

KAKO DOPRINOSIMO DRUŠTVU?

Biser Srbobran realizuje kreativne radionice prilagođene sposobnostima dece sa hendikepom, izlete, proslave, druženja i edukacije i za roditelje i šire okruženje. Ovo udruženje inovira metode rada sa korisnicima, te tako realizuje eudkacije za mentalno nedovoljno razvijene osobe koje nisu obuhvaćene ni jednim vidom obrazovanja u institucijama, pruža obuke za životne aktivnosti osoba sa umerenom i težom kategorijom i promoviše mogućnosti osoba ometenih u razvoju i njihovo uključenje u život zajednice kako u kulturno-zabavni život, takoo i u radno-okupaciono angažovanje u lokalnoj zajednici.

U skladu sa kojim ciljevima održivog razvoja poslujemo:

1. Svet bez siromaštva; 4. Kvalitetno obrazovanje; 8. Dostojanstven rad i ekonomski rast; 10. Smanjenje nejednakosti; 11. Održivi gradovi i zajednice