Publikacije

Socijalna preduzeća u Srbiji (2018)

Ovaj rad daje pregled stanja socijalnog preduzetništva u Srbiji. U radu je najpre predstavljen pojam i kratko opisan razvoj prakse socijalnog preduzetništva u Evropi, a potom su opisani koreni ove pojave u Srbiji i analizirano trenutno stanje i uloga socijalnog preduzetništva u društvu Srbije. Na osnovu dostupnih empirijskih podataka analiziran je pravni i institucionalni okvir relevantan za razvoj socijalnog preduzetništva i prikazani najvažniji pravno-poslovni oblici u kojima se ono javlja u Srbiji. Nakon predstavljanja ekonomske i socijalne funkcije socijalnih preduzeća iznet je zaključak da se radi o malom, ali otpornom i rastućem sektoru koji se konsolidovao u godinama globalne ekonomske krize i sve više igra važnu ulogu u povećanju socijalne kohezije u Srbiji zbog čega zalužuje veću pažnju i podršku javnog i privatnog sektora.