Socijalna preduzeća iz Srbije među evropskim primerima dobre prakse

Socijalna preduzeća iz Srbije, Radanska ruža i Liceulice našli su se kao primeri dobre prakse u publikaciji The book of Goodbiz.

Publikacija je izrađena u okviru programa Goodbiz čiji je kooridnator organizacija Zavod Viva iz Slovenije. Publikacija za cilj ima da predstavi rastući sektor socijalnih preduzeća u Evropi kao i širok spektar organizacija koje im pružaju podršku. U okviru segmenta Voices of Goodbiz, u publikaciji je predstavljeno više uspešnih i inspirativnih preduzeća a među njima su se našli i Radanska Ruža i Liceulice. Publikacija je izrađena na engleskom i slovenačkom jeziku i u okviru projekta promovisana je širom Evrope.

Radanska ruža je socijalno preduzeće iz Lebana. Njihov cilj je zapošljavanje žena koje spadaju u marginalne grupe stanovništva (žene iz ruralnih područja, žene sa invaliditetom, samohrane majke, žene starije od 55 godina). Preduzeće na tradicionalan način prerađuje voće i povrće i pravi proizvode kao što su ajvar, ljutenica, džem, slatko. Proizvodnja je započeta 2015. godine sa 5 žena a danas zapošljavaju čak 22 žene. Preduzeće je pokrenulo i organsku proizvodnju povrća a uskoro isporučuju i prvi kontigent organskih proizvoda u Austriju.

Liceulice je ulični magazin koji podržava marginalizovane društvene grupe poput beskućnika i bivših zavisnika. Njihovi korisnici rade kao prodavci magazina i od svakog prodatog primerka dobijaju 50% novca, dok druga polovina ide za izradu novog broja magazina. Takođe, osim zaposlenja, Liceulice svojim korisnicima pruža besplatno i različite vidove psiho-socijalne podrške.

Više informacija na: http://www.sens.rs/aktuelnosti/vesti-clanica/422-radanska-ruza-i-liceulice-medu-evropskim-primerima-dobre-prakse