Publikacije

Socijalna preduzeća i uloga alternativne ekonomije u procesima evropskih integracija (2008)

Saznajte više o razvoju socijalnih preduzeća u zemljama Evropske unije i o tome kakvu ulogu su socijalna preduzeća dobila u trećem sektoru, u oblastima radne integracije i socijalne zaštite. Publikacija daje pregled prvih oblika socijalnih preduzeća u Srbiji i pravnog okvira u kojem su se ona razvijala.

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji

Godina izdavanja: 2008.