Social Impact Award program

Social Impact Award je zajednica mladih socijalnih inovatora koja transformiše svoje namere u akciju. Zajednica koja veruje u potencijal mladih da stvaraju promene.

Polazeći od pretpostavke i iskustva da većina mladih želi da ostari pozitivan uticaj na društvo i da ima talenat i energije da to i učini, Social Impact Award zajednica veruje da je preduzetnički proces idealno sredstvo za ostvarivanje ovih potencijala. Na putu stvaranja svog društvenog preduzeća, mladi lakše dolaze u kontakt sa svojim aspiracijama za bolje društvo i sa kreativnošću koju poseduju. Na ovaj način, mladi su pozvani da preuzmu ulogu aktivnih građana, da se približe realnosti društva u kome žive i da kroz saradnju artikulišu i testiraju pogodna rešenja za društvene izazove. Priključivanje mladih ovom procesu u okruženju punom podrške pruža im iskustvo učenja sa potencijalno transformišućim efektima: u pogledu alata, koncepata i prakse društvenog preduzetništva, timskog rada i, kao najvažnije, u pogledu sopstvene mogućnosti stvaranja pozitivnog uticaja.

Imajući to u vidu, Social Impact Award zajednica veruje da poseduje snagu da dopre do velikog broja ovih mladih i pomogne im u oslobađanju svojih talenata za društveno preduzetništvo.

Više o SIA programu na: https://socialimpactaward.rs/o-programu-2/