Publikacije

Social Europe Guide: Social economy and social entrepreneurship (2013)

Polazeći od činjenice da se u naučnoj literaturi i javnom govoru pojmovi socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva i njihov međusobni odnos definišu i tumače na najrazličitije načine, ovaj vodič nastoji da sintetizuje najčešće definicije ovih pojmova koje se sreću u literaturi i najznačajnijim dokumentima evropskih institucija.

Izdavač: Evropska komisija i Evropska Investiciona Banka

Godina izdavanja: 2013.