Social Enterprise UK: najveća mreža socijalnih preduzetnika u Ujedinjenom Kraljevstvu

Social Enterprise UK je najveća mreža socijalnih preduzetnika u Ujedinjenom Kraljevstvu i predstavlja koristan primer rada uvaženih organizacija ovog tipa u Evropi. Institucionalno su povezani sa 6 ministarstava UK vlade i imaju dugačku istoriju projekata sa partnerima iz biznis sveta. Sebi postavljaju pet ciljeva u radu: podizanje nivoa svesti o socijalnom preduzetništvu, posedovanje široke osnove empirijskih podataka o prednostima socijalnog preduzetništva, pomaganje preduzetnicima pri učenju i povezivanju, otvaranju ovih tržišta privatnom, javnom i socijalnom sektoru i predstavljanje pred svim nivoa vlasti radi poboljšanja regulative i međusobnog praktičnog rada. Takođe izdaju izveštaje i podatke o godišnjoj reviziji sa analizom prakse i preporukama za dalji rad na pobošljanju stanja u ovom sektoru.

Web prezentacija ove organizacije je dostupna na linku https://www.socialenterprise.org.uk/