Publikacije

Social Enterprise Ecosystems in Croatia and the Western Balkans (2017)

Presek stanja sektora socijalnog preduzetništva u regionu. Publikacija sadrži detaljne izveštaje za svaku pojedinačnu zemlju. Izveštaji sadrže informacije o: generalnom socio-ekonomskom stanju u zemlji, zakonodavnom okviru u okviru kojeg funkcionišu socijalna preduzeća, dostupnim finansijskim izvorima i mehanizmima stručne podrške, ključnim akterima u sektoru, kao i o broju i veličini socijalnih preduzeća. Publikacija takođe sadrži i preporuke za dalji razvoj sektora u regionu.

Izdavač: NESsT

Godina izdavanja: 2017.