Smartkolektiv Online panel: Kako se socijalna preduzeća na Zapadnom Balkanu suočavaju sa krizom

Smart Kolektiv u saradnji sa Erste Fondacijom organizuje online panel „Kako se socijalna preudzeća na Zapadnom Balkanu suočavaju sa krizom“, u sredu 17. juna, u terminu 15.00 – 17.00h. 

Prijave za prisustvo na online panelu su obavezne i vrše se putem sledećeg link-a. 
Prijave su moguće do 17h u utorak 16.juna. 

Zajedno sa predstavnicima socijalnih preduzeća iz Srbije, BIH i Hrvatske razgovaraće se  o aktuelnoj situaciji u sektoru socijalnog preduzetništva u regionu i EU, kao i o izazovima i  prilikama koje je COVID kriza izrodila za ove preduzetnike. Takođe, regionalni i EU eksperti i predstavnici organizacija koje pružaju podršku socijalnom preduzetništvu podeliće svoje uvide o dostupnim merama podrške za privatni sektor i mogućnostima za njihovo poboljšanje.

Agendu i više informacija možete pogledati na zvaničnom sajtu Smart Kolektiva – ovde

Smart Kolektiv jedna je od organizacija osnivačica Koalicije za razvoj solidarne ekonomije.