Sedma Međunarodna istraživačka konferencija o socijalnom preduzetništvu planirana za jun 2019. godine

EMES Međunarodna Istraživačka Konferencija o Socijalnom Preduzetništvu 2019. nastavlja svoju tradiciju okupljanja istaknutih akademika i analitičara socijalnog preduzetništva sledeće godine svojim sedmim izdanjem. Šesto okupljanje ove vrste je održano 2017. sa posebnim osvrtom an socijalno preduzetništvo kao prilika za odgovor na svetske krize. Ono predstavlja način odgovora na probleme nejednakosti, velike nezaposlenosti, nedostatka demokratičnosti u privredi i pomoći životnoj okolini. Kao skup izuzetne važnosti za istraživače socijalne ekonomije, sedmo izdanje je sebi postavilo izazovan zadatak da ponudi odgovore na pitanje održivosti razvoja privrede. Ovaj cilj podrazumeva ispitivanje postojeće prakse a i konceptualizacije predloga mogućih boljih modela uređenja. Sedma Konferencija će biti održana u Šefildu od 24. do 27. juna 2019.

Detalji Konferencije 2017. su dostupni na linku http://emes.net/events/conferences/6th-emes-international-research-conference-social-enterprise/

Predloženi planovi Konferencije 2019. su dostupni na linku https://emes.net/events/conferences/7th-emes-international-research-conference-on-social-enterprise/