Zelena taksonomija

« Back to Glossary Index

Zelena taksonomija (eng. ENVIRONMENTAL/GREEN TAXONOMY) Zelena taksonomija označava klasifikaciju privrednih aktivnosti koje imaju povoljan uticaj na životnu sredinu. Cilj ove regulative jeste usmeravanje investicija ka „zelenim” aktivnostima. Ovu regulativu je pokrenula Evropska komisija 2018. sa idejom definisanja praga emisije ugljen-dioksida (CO2) ispod kojeg će se kompanije smatrati „zelenim”, odnosno u kojim situacijama određene kompanije možemo smatrati onim koje doprinose ublažavanju globalnog zagrevanja. Zelena taksonomija Evropske unije omogućava merenje i transparentnost „zelenog” dela aktivnosti kompanije ili finansijskog proizvoda, odnosno onih koji se mogu smatrati ekološki održivim. Uredba o taksonomiji EU objavljena je u službenom listu Evropske unije 22. 6. 2020. i stupila je na snagu 12. 7. 2020.

« Povratak na stranicu rečnika