Zelena agenda za Zapadni Balkan

« Back to Glossary Index

Zelena agenda za Zapadni Balkan (eng. GREEN AGENDA FOR WESTERN BALKANS) – Osnovni cilj Agende je rast i razvoj Zapadnog Balkana kroz prelazak sa tradicionalnih modela na održivu ekonomiju u skladu sa Evropskim zelenim planom. Zelena agenda za Zapadni Balkan je deo šire strategije Evropske unije, koja je fokusirana na ekološku i energetsku saradnju sa ciljem smanjenja upotrebe tehnologija čiji je rad zasnovan na upotrebi sledećih energenata – ugalj, nafta i mazut. Ovom Agendom su se zemlje potpisnice obavezale na njeno implementiranje u smislu sprovođenja mera u oblasti sprečavanja klimatskih promena i zagađenja, razvoja energije, saobraćaja, cirkularne ekonomije, razvoja biodiverziteta, održive poljoprivrede i proizvodnje hrane.

« Povratak na stranicu rečnika