Zadružni principi

« Back to Glossary Index

Zadružni principi (eng. COOPERATIVE PRINCIPLES) predstavljaju smernice za primenjivanje zadružnih vrednosti u praksi. Prema Međunarodnom zadružnom savezu, zadružne vrednosti predstavljaju osnovni sistem vrednosti zadružnog pokreta na kojima počiva svaka zadruga, a sve zadruge posluju u skladu sa zadružnim principima i na osnovu zadružnih vrednosti, kao što su: dobrovoljnost, solidarnost, demokratičnost, ekonomsko učešće, jedna prava upravljanja, samostalnost, zadružno obrazovanje, međuzadružna saradnja, učešće u javnom životu i briga za zajednicu.

« Povratak na stranicu rečnika