Zadružna revizija

« Back to Glossary Index

Zadružna revizija (eng. COOPERATIVE AUDIT) je eksterna, autonomna i obavezna kontrola poslovanja svih zadruga i sprovodi je ovlašćeni zadružni (revizorski) savez. Zadružna revizija može biti redovna i vanredna. Redovna zadružna revizija se obavlja svake druge godine prema planu i programu koji utvrđuje revizorski savez. Vanredna zadružna revizija se obavlja po potrebi, i to na osnovu odluke organa zadruge, na zahtev zadružnog saveza, nadležnih državnih organa, određenog broja zadrugara utvrđenog zadružnim pravilima, ili na zahtev poverilaca zadruge. Zakonom o zadrugama i Pravilnicima o zadružnoj reviziji definisani su:

  • Predmet i zadaci revizije;
  • Uslovi koje mora ispunjavati zadružni savez i revizor koji obavlja zadružnu reviziju;
  • Postupak vršenja revizije;
  • Sadržaj izveštaja o obavljenoj reviziji i postupak po izveštaju;
  • Obaveze zadruge i revizora;
  • Troškovi revizije.
« Povratak na stranicu rečnika