Zadruga

« Back to Glossary Index

Zadruga (eng. COOPERATIVE) je pravno lice koje predstavlja poseban oblik organizovanja fizičkih lica – zadrugara, koja poslovanjem na zadružnim principima ostvaruju svoje ekonomske, socijalne, kulturne i druge interese i koja upravljaju i kontrolišu poslovanje zadruge. Zadrugu mogu osnovati najmanje pet poslovno sposobnih fizičkih lica (domaća i strana lica), a mogu se osnivati kao zemljoradničke ili poljoprivredne, stambene, potrošačke, zanatske, radničke, studentsko-omladinske, socijalne, zdravstvene, kao i druge vrste zadruga za obavljanje proizvodnje, prometa robe, vršenja usluga i drugih delatnosti u skladu sa Zakonom o zadrugama.

« Povratak na stranicu rečnika