Trostruka ciljna linija

« Back to Glossary Index

Trostruka ciljna linija (eng. TRIPLE BOTTOM LINE) je jedan od načina (alat) za merenje pravog socijalnog, ekonomskog i ekološkog uticaja koje socijalno preduzeće ostvaruje. Ideja koja stoji iza trostruke ciljne linije jeste da ukoliko kompanije ignorišu način na koji su u društvenoj i ekološkoj interakciji sa okruženjem, onda ne mogu da sagledaju kompletnu sliku svog poslovanja, odnosno ne mogu da obračunaju ukupne troškove poslovanja. Ovaj koncept je poznat i pod skraćenicom 3P (People, Profit, Planet), a prvi put ga je kao teoriju objavio Džon Elkington 1994.

« Povratak na stranicu rečnika