Startap preduzeća

« Back to Glossary Index

Startap preduzeća (eng. START-UP) Termin startap se odnosi na kompaniju u prvim fazama poslovanja koja traži industrijski model poslovanja i svoje tržište proizvoda. Startap osniva jedan ili više preduzetnika koji žele da razviju proizvod ili uslugu za koju veruju da postoji potražnja. Startap se može definisati kao inovativan tehnološki biznis koji ima potencijal brzog rasta i velikih dometa. Bez obzira na sektor aktivnosti (digitalni sektor, čista tehnologija, biotehnologija, sektor bankarstva i finansijskih usluga, kolaborativna ekonomija, itd.), jednu kompaniju startapom čine tri sledeća uslova:

  • Perspektiva snažnog rasta;
  • Upotreba novih tehnologija;
  • Potreba za značajnijim finansiranjem.
« Povratak na stranicu rečnika