Socijalne usluge

« Back to Glossary Index

Socijalne usluge (eng. SOCIAL SERVICES) su deo javnih usluga kojima je cilj stvaranje skupa organizacija i institucija koje pružaju socijalnu pomoć i socijalne usluge. Drugim rečima, socijalne usluge pružaju organizacije koje besplatno pomažu onima kojima je potrebna pomoć. Cilj socijalnih usluga je poboljšanje i omogućavanje nesmetanog funkcionisanja pojedinaca u društvu. Nastale su kao hitne mere za pomoć i podršku pojedincima, koje je trebalo primeniti onda kada sve drugo nije uspelo. Socijalna preduzeća su česti pružaoci socijalnih usluga. Danas se njihova funkcija smatra neophodnom u svakom društvu.

« Povratak na stranicu rečnika