Socijalne javne nabavke

« Back to Glossary Index

Socijalne javne nabavke (eng. SOCIALLY RESPONSIBLE PUBLIC PROCUREMENT) obuhvataju primenu postupka nabavke u koji su uključeni socijalni elementi koji se mogu uzeti u obzir u odgovarajućoj fazi postupka nabavke. To je proces u kome naručioci usluga koriste svoju kupovnu moć da generišu društvenu vrednost izvan vrednosti robe, usluga i radova koji se nabavljaju. Naručioci mogu od slučaja do slučaja odlučiti koji socijalni element je relevantan za njihovu nabavku, imajući u vidu predmet i cilj nabavke. U slučaju primene socijalne javne nabavke, obezbeđuje se ne samo prilika za upošljavanje ugroženih kategorija već i drugi brojni pozitivni efekti za društvo (smanjenje siromaštva, razvoj i ojačavanje socijalnih preduzeća, aktivno uključivanje ugroženih kategorija, ostvarivanje državnih i javnih politika, javni interes u punom kapacitetu, podizanje svesti, podizanje kapaciteta zaposlenih, značaj samouprave u društvu).

« Povratak na stranicu rečnika