Socijalne finansije

« Back to Glossary Index

Socijalne finansije (eng. SOCIAL FINANCING) su kategorija finansijskih usluga kojima je cilj da iskoriste privatni kapital za rešavanje izazova u oblastima društvenih i ekoloških potreba. To su svojevrsne investicione odluke koje uzimaju u obzir ekološke, društvene i upravljačke faktore. Socijalno finansiranje u svom fokusu ima socijalnu pravdu i nastoji da se finansijske usluge prošire na socijalno isključena lica promocijom boljeg zapošljavanja i smanjenjem ugroženosti siromašnih. Za razliku od filantropije, koja ima slični motiv, socijalne finansije obezbeđuju sopstvenu održivost tako što su profitabilne za investitore. Najkorišćeniji i najrazvijeniji oblik socijalnih finansija jeste model „društvene obveznice” (social bonds).

« Povratak na stranicu rečnika