Socijalna ekonomija

« Back to Glossary Index

Socijalna ekonomija (eng. SOCIAL ECONOMY) je ekonomija kod koje su društveni ciljevi važniji od ekonomskih ciljeva. Ideja socijalne ekonomije jeste ostvarivanje ciljeva na ekonomski održiv način. Socijalna ekonomija je svojstvena preduzećima i organizacijama koje teže da profit podrede uvećanju društvene koristi – zdravstvena zaštita, kultura, edukacija, zaštita životne sredine, inkluzija, itd. Socijalna ekonomija je polje ekonomije u kome deluju tradicionalni akteri (zadruge, udruženja, fondacije, društva za samopomoć) i inovativni akteri (socijalna preduzeća, socijalne zadruge, hibridna preduzeća), koje karakteriše:

  • Pružanje usluga i obezbeđivanje robe svojim članovima i zajednici, nezavisno od toga da li ta aktivnost donosi profit;
  • Vlasnička struktura uspostavljena tako da je u rukama stejkholdera (korisnici, zaposleni, volonteri) a ne investitora;
  • Usmerenost na kvalitet usluga koje akteri pružaju svojim članovima, i održanje aktivnosti, čak i u slučaju da je pružanje te usluge neisplativo.

Socijalna ekonomija je uvedena u pravni sistem Srbije Zakonom o socijalnom preduzetništvu.

« Povratak na stranicu rečnika