Ranjive grupe

« Back to Glossary Index

Ranjive grupe (eng. VULNERABLE GROUPS) jesu grupe koje su isključene iz pojedinih ili višestrukih aspekata društvenog života, žive u uslovima siromaštva ili su izložene rizicima socijalne isključenosti i dospevanja u stanje siromaštva. Društveno osetljive grupe, ili marginalizovane kao takve, nisu bliže definisane nijednim zakonskim propisom Republike Srbije, već je Vlada Republike Srbije strateškim dokumentima i aktuelnim politikama utvrdila sledeće osetljive grupe stanovništva, koje se nalaze pod većim rizikom od socijalne isključenosti i siromaštva: (1) osobe sa invaliditetom, (2) deca, (3) mladi, (4) žene, (5) starije osobe, (6) Romi i Romkinje, (7) LGBTI zajednica, (8) neobrazovana lica, (9) nezaposleni, (10) izbegla i interno raseljena lica i (11) stanovništvo koje živi u ruralnim sredinama. Međutim, postoje i neke koje još nisu prepoznate ni u jednom dokumentu, već ih prepoznaju udruženja i socijalna preduzeća. To su, na primer: beskućnici, bivši osuđenici, mladi i odrasli sa intelektualnim poteškoćama koji nemaju radnu sposobnost, mali poljoprivredni proizvođači, migranti, itd. Ovim grupama su teže dostupni faktori samoostvarivanja kao što su obrazovanje, posao, zdravstveni i kulturni resursi i socijalna podrška.

« Povratak na stranicu rečnika