Otpornost organizacije

« Back to Glossary Index

Otpornost organizacije (eng. RESILIENCE OF ORGANISATION) je pojam koji se odnosi na sposobnost organizacije da se pripremi i izbori sa promenama, kao i na sposobnost da se prilagodi i oporavi od negativnih uticaja iz poslovnog okruženja. Često se vezuje za englesku reč „rezilijentnost”, što se najbliže može objasniti kao „otpornost na negativne podsticaje” i sposobnost što bržeg oporavka od eksternih šokova koji mogu biti različite prirode. Otpornost organizacija se može postići smanjenjem ranjivosti, kao i povećanjem fleksibilnosti, a oslanja se na brzo sagledavanje promena u radnoj sredini i što bržem sprovođenju adekvatnih odgovora. Otpornost organizacija će olakšati „povratak na pravi put” kada dođe do poremećaja.

« Povratak na stranicu rečnika