Osobe sa invaliditetom

« Back to Glossary Index

Osobe sa invaliditetom* (eng. DISABLED GROUPS) su osobe sa urođenom ili stečenom fizičkom, senzornom, intelektualnom ili emocionalnom onesposobljenošću, koje usled društvenih ili drugih prepreka nemaju mogućnosti ili imaju ograničene mogućnosti da se uključe u aktivnosti društva na istom nivou sa drugima, bez obzira na to da li mogu da ostvaruju pomenute aktivnosti uz upotrebu tehničkih pomagala ili službi podrške. OSI su grupe široke kategorizacija invaliditeta* u smislu osnovnog zdravstvenog stanja, oštećenja, ograničenja aktivnosti i učešća. 

*Definicija invaliditeta obuhvata stanje za koje se procenjuje da je značajno oštećeno u odnosu na uobičajeni standard pojedinca ili grupe. Odnosi se na individualno funkcionisanje, uključujući fizičko oštećenje, mentalne bolesti i različite vrste hroničnih bolesti.

« Povratak na stranicu rečnika