Održivo poslovanje

« Back to Glossary Index

Održivo poslovanje (eng. SUSTAINABLE BUSINESS) je model poslovanja koji pomaže u rešavanju ili ublažavanju ekoloških, društvenih i ekonomskih problema strateškim upravljanjem resursima. Ovaj model se odnosi na poslovanje bez negativnog uticaja na životnu sredinu, zajednicu ili društvo u celini, i može da se svrsta u dve opšte kategorije: uticaj poslovanja na životnu sredinu i uticaj poslovanja na društvo. Cilj održive poslovne strategije je da pozitivno utiče na barem jednu od ove dve kategorije. Održive poslovne strategije su jedinstvene za svaku organizaciju, jer se vezuju za veće poslovne ciljeve i organizacione vrednosti. Primera radi, održiva poslovna strategija za jednu firmu može značiti:

  • Korišćenje održivih materijala u procesu proizvodnje;
  • Optimizacija lanaca snabdevanja za smanjenje emisije gasova staklene bašte;
  • Oslanjanje na obnovljive izvore energije;
  • Sponzorisanje sredstava za obrazovanje mladih u lokalnoj zajednici.
« Povratak na stranicu rečnika