Evropski akcioni plan za socijalnu ekonomiju

« Back to Glossary Index

Evropski akcioni plan za socijalnu ekonomiju (eng. EUROPEAN ACTION PLAN FOR SOCIAL ECONOMY) – je Akcioni plan koji je predložila Evropska komisija sa ciljem daljeg razvoja evropske socijalne ekonomije, stavljajući akcenat na njen ekonomski potencijal i potencijal za otvaranje novih radnih mesta, kao i njen doprinos pravednom i inkluzivnom oporavku, zelenoj i digitalnoj tranziciji. Evropski akcioni plan deluje u tri oblasti:

  • Stvaranje boljih uslova za napredovanje socijalne ekonomije (politički i pravni okviri za stvaranje pravnog okruženja za napredovanje socijalne ekonomije);
  • Otvaranje novih mogućnosti za pokretanje i povećanje organizacija socijalne ekonomije (podrška i razvoj poslovanja socijalnih preduzeća, kao i prekvalifikacija i usavršavanje radnika);
  • Obezbeđivanje prepoznavanja socijalne ekonomije i njenog potencijala (unapređivanje prepoznavanja rada i potencijala organizacija u socijalnoj ekonomiji).
« Povratak na stranicu rečnika