Društveno uključivanje

« Back to Glossary Index

Društveno uključivanje (eng. SOCIAL INCLUSION) je proces uključivanja ljudi u društvene tokove koji osigurava da društvene grupe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti dobiju mogućnosti i sredstava neophodna za potpuno učestvovanje u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, te dostizanju životnog standarda i blagostanja. Socijalno uključivanje podrazumeva jednakost i ravnopravnost svih, kao i ista prava da sopstvenim radom preuzmu odgovornost za svoj život, bez obzira na ekonomski, zdravstveni, društveni ili bilo koji drugi status. Socijalno uključivanje osigurava veće učestvovanje građana i građanki u donošenju odluka, što dalje utiče na njihove živote i ostvarenje njihovih osnovnih prava.

« Povratak na stranicu rečnika