Društveno osetljive grupe

« Back to Glossary Index

Društveno osetljive grupe (eng. DISADVANTAGED GROUPS)Društveno osetljive grupe jesu grupe građana kojima je potrebna dodatna sistemska podrška kako bi mogli da se ravnopravno uključe u životne tokove zajednice. Društveno osetljive ili vulnerabilne grupe doživljavaju veći rizik od siromaštva i socijalne isključenosti od opšteg stanovništva. Primeri osetljivih grupa mogu da uključuju žene, starije osobe, decu, omladinu i osobe sa invaliditetom u situacijama ugroženosti bilo zbog diskriminacije, siromaštva, nepismenosti, nedostatka znanja službenog jezika, zdravstvenog ili nekog drugog stanja.

« Povratak na stranicu rečnika