Društveno odgovorno poslovanje

« Back to Glossary Index

Društveno odgovorno poslovanje (eng. SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS) je dobrovoljna primena etičkih principa u poslovnoj praksi koja ima direktan pozitivan uticaj na uslove rada, zaposlene, lokalnu zajednicu i životnu sredinu, i na taj način formira pouzdanu i odgovornu kompaniju koja ostvaruje profit. Cilj društveno odgovornog poslovanja je da doprinese tome da preduzeća (mala i velika) mogu da budu profitabilna i uspešna, a u isto vreme odgovorna i održiva. 

Važno je istaći da postoji velika razlika između društveno odgovornog poslovanja i socijalnog preduzetništva. Naime, društveno odgovorna preduzeća ulažu u smanjenje negativnih efekata koje proizvode u zajednici (npr. ulažu u transformaciju proizvodnih procesa sa idejom smanjenja negativnih efekata po prirodu), dok socijalna preduzeća stvaraju pozitivne efekte u zajednici (npr. bave se reciklažom). Svako socijalno preduzeće podrazumeva koncept društveno odgovornog poslovanja, dok društveno odgovorne kompanije ne podrazumevaju sve vrednosti socijalnog preduzetništva, i najčešće su fokusirani na davanje doprinosa putem ekstra-profita, a ne društvene misije kojom se vode.

« Povratak na stranicu rečnika